Olisto en WiFi

Voer acties uit met WiFi

Heb je Olisto op een Android toestel, dan kun je het WiFi kanaal gebruiken. Laat Olisto acties uitvoeren als je verbinding hebt met je WiFi netwerk thuis. Of juist als je op je werk bent.

Laat je Wi-Fi de lampen aanzetten

Zodra je verbonden bent met de Wi-Fi thuis, zet Olisto de Philips Hue verlichting automatisch aan!?

Bedien je alarm zonder handen

Zodra je verbonden bent met de Wi-Fi thuis, zet Olisto het SmartAlarm automatisch uit!

Automatisch je alarm aan

Zodra je niet meer verbonden bent met de Wi-Fi thuis, zet Olisto automatisch WoonVeilig alarm aan!?

Download Olisto

Met de gratis app kun je direct aan de slag met tientallen smart home producten en diensten. Je vindt er inspiratie en voorbeelden om jouw slimme apparaten en diensten slimmer samen te laten werken.

 badge of Apple App Store play store to download Olisto   badge of google play store to download Olisto