Inleiding

Bedankt voor je interesse in Olisto, voor je bezoek aan onze website en/of voor het downloaden van onze app. Wij creëren een service om jouw leven gemakkelijker, comfortabeler en leuker te maken. We vinden het fijn dat je deze service gebruikt, maar we moeten wel een paar formaliteiten met je kortsluiten.

Gebruik van de service

Je kunt de service gebruiken zoals die nu is, maar we kunnen er in de toekomst dingen aan veranderen.

Voorwaarden en updates

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden bij te werken en te wijzigen. We doen dat door een bijgewerkte versie van onze voorwaarden op onze site te plaatsen. Controleer de voorwaarden als je de service blijft gebruiken. Wanneer je de service blijft gebruiken, betekent dat dat je instemt met de voorwaarden. We proberen je te informeren over belangrijke wijzigingen.

Servicekwaliteit en onze prestaties

Wij creëren een service waarmee je verbinding kunt maken met je apparaten, apps en diensten en waarmee je deze volgens jouw regels kunt laten samenwerken. Hiervoor zijn we afhankelijk van verbindingen met derden. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juiste werking van deze verbindingen met derden en de diensten van deze derden. Deze derden kunnen wijzigingen aanbrengen in hun technische specificaties, of in hun voorwaarden waaronder we de verbinding gebruiken. De derden kunnen verbindingen opschorten. Ook kunnen er fouten of problemen optreden in deze verbindingen (of diensten). Als gevolg hiervan kunnen we de ondersteuning van een bepaald(e) apparaat, app of service van een derde onderbreken, ook zonder kennisgeving. Samengevat: je kunt ons niet verantwoordelijk houden of aansprakelijk stellen voor de prestaties van verbindingen of diensten van derden waarmee je met Olisto verbinding maakt of die je met Olisto gebruikt.

We zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze service. Daarom zullen we doen wat we kunnen om de Olisto-service betrouwbaar te laten werken. We kunnen echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor defecten in onze diensten. Onze service kan te maken krijgen met een defect als gevolg van een storing, of bijvoorbeeld als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan onze servers en infrastructuur.

Mochten er zich problemen voordoen met onze service, onder andere door de hierboven genoemde redenen, dan worden triggs mogelijk niet, met vertraging of meerdere keren geïmplementeerd. We kunnen dit niet volledig voorkomen. Door de service te gebruiken, ga je ermee akkoord dat dit kan gebeuren. Gebruik Olisto dus NIET voor verbindingen of triggs die, wanneer ze niet goed worden uitgevoerd, gevaarlijke situaties of schade kunnen veroorzaken. Gebruik Olisto ook niet voor cruciale gebruikssituaties in je werk of privéleven.

We bieden Olisto om deze reden “as is” (in de huidige staat) en zonder garanties aan. We garanderen niet dat onze service vrij is van fouten, bugs, onderbrekingen of onnauwkeurigheden. We zijn je onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid verschuldigd voor directe of indirecte schade of gevolgschade, voor welk bedrag dan ook.

Wat we van jou verwachten

Onze service kan worden gebruikt om dingen te automatiseren. We zijn ons ervan bewust dat onze service kan worden gebruikt voor het automatisch versturen van e-mailberichten, bijvoorbeeld om mensen lastig te vallen. We hopen dat dit niet gebeurt, maar het is voor ons erg lastig om het te voorkomen. We verwachten daarom dat je onze service te goeder trouw gebruikt voor privégebruik en dat je er op geen enkele manier problemen mee veroorzaakt. Mocht je onze service gebruiken op een manier die problemen veroorzaakt, die wordt beschouwd als misbruik, illegaal of onbehoorlijk, die tot klachten van anderen leidt of die ons eenvoudigweg niet bevalt, dan willen we je niet meer als gebruiker bedienen.

Kortgezegd: gedraag je als Olisto-gebruiker zoals je wilt dat anderen zich gedragen.

Het is geen doen om alle mogelijke redenen op te sommen waarom we je account zouden kunnen beëindigen. Daarom verklaren we eenvoudigweg dat we je account om welke reden dan ook, op elk gewenst moment en zonder kennisgeving, kunnen opschorten of beëindigen.

Wanneer je ons feedback geeft of suggesties doet, stellen we dat op prijs, maar wanneer je dat doet, wordt je input ons eigendom. Het staat ons vrij om suggesties of ideeën, bijvoorbeeld voor gebruikssituaties, triggs of te verbinden kanalen, geheel naar eigen goeddunken op te volgen. Of we dat nu wel of niet doen, we kunnen geen ‘eigendomsclaims’ van jou accepteren.

Vragen of opmerkingen?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over onze gebruiksvoorwaarden, mail dan naar legal@olisto.com.